Trailer :
Mình sẽ up lên theo 2 kiểu:

+ Up lên MF cho các bạn down về xem đỡ lác.
+ Up lên đây xem luôn.

Link MF cho các bạn đây:

Xem online Tập 19Xem Online Tập 23:Còn đây là link cả Forlder:
Trang Photobucket nó thay giao diện nên mình không copy ảnh lên đây cho mấy bạn xem online được nữa, nên các bạn thanks mình rồi vào trong forlder MF của mình download về hoặc xem online ở dưới[/I]
Nhớ thanks cho mình vui nhé